Avatud pooridega vahud


Avatud pooridega PUR vs suletud pooridega PUR

Avatud pooridega vaht on suletud pooridega vahust nõrgem ning soojapidavus on samaväärne villaga. Vaht koosneb pisikestest vahupooridest, mis ei ole täielikult suletud, kuid vahu mikropoorne struktuur laseb veeaurul liikuda ise vett sisse imamata, millega on tagatud piisav veeauru läbilaskmine. Avatud pooridega PUR vahtu kasutatakse eelkõige sisetingimustes ning pööningu vahelagede soojstamisel. Materjal on ohutu ja lõhnatu, vähendab oluliselt müra ja aitab ära hoida hallituse teket.

Kasu majaomanikule:

 • kokkuhoid igakuisete küttekulude pealt;
 • kvaliteetne ja turvaline;
 • õhutihe konstruktsioon, kuna sulgeb paisudes kõik praod ja tühimikud;
 • hoiab ära hallituse teket, kuna kasutatud lisaained takistavad hallituse ja bakterite kasvu;
 • parandab siseõhu kvaliteeti, takistades tolmu ja saaste hoonesse pääsu;
 • aitab tagada ühtlast temperatuuri;
 • vähendab välismüra pääsu hoonesse;
 • ei kahane mõõtudes ega vaju kokku. Säilitab oma soojapidavuse omadused maja eluea lõpuni.

Keskkonnasõbralik lahenus:

 • valmistatud kasutades taastuvaid põllumajandussaadusi- suhkruroog, suhkrupeet ja mais;
 • vähendades energiakasutust, vähendad mõju keskkonnale ja oma ökoloogilist jalajälge;
 • ei kasutata osoonikihti kahjustavaid komponente.